Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0588 da04 390
Reposted fromkattrina kattrina viamalinowowa malinowowa
akvarela

mam skłonności do nadinterpretacji i robienia sobie w życiu chaosu

Reposted fromaska4100 aska4100 viamalinowowa malinowowa
akvarela
7090 4e5d 390
Reposted bybleTyipapierossleuthonastickmaladoroslasouphialearn-to-flyvslamourtoujoursulakocieserce
akvarela
akvarela
2371 da9e 390
✦✦✦
akvarela
akvarela
6177 dd7f 390
akvarela
4727 7b1d 390
akvarela
1591 6dc3 390
akvarela
2276 28bb 390
Reposted fromfeels feels viaintolerable intolerable
5069 7b19 390
Reposted fromoolong oolong viaintolerable intolerable
akvarela
akvarela
akvarela
  Przekonała się, że zmęczenie nie wystarcza, by zasnąć.
— Anna Ficner-Ogonowska - Zgoda na szczęście
Reposted fromIriss Iriss viaintolerable intolerable
akvarela
Życie nie sprawia, że spotykasz ludzi, których chcesz spotkać. Życie daje Ci ludzi, którzy muszą Ci pomóc, zranić Cię, pokochać, opuścić i sprawić, że staniesz się osobą, którą masz się stać. 
Reposted frommadlajn madlajn viamalinowowa malinowowa
akvarela
Reposted fromcouples couples
4143 b8b9 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viasufrimiento sufrimiento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl